Udtalelse vedr. lukning af Børnehuset Syd

21. december 2019

I Greve Forældreorganisation er vi stærkt bekymrede over de seneste dages udvikling på børn- og ungeområdet i Greve kommune, hvor vi erfarer, at kommunen har besluttet at lukke Børnehuset Syd i Gersagerparken.

GFO’s bekymringer: Hvad sker der med børnene fra Børnehuset Syd nu?

  • Hvordan vil kommunen sikre, at de berørte børn får den fornødne støtte i perioden op til, at de flyttes til et andet dagtilbud, hvis man fra kommunens side vurderer, at de nuværende forhold i dagtilbuddet ikke er tilstrækkelige?
  • Vil de berørte familier i Børnehuset Syd få indflydelse på, hvor i kommunen deres barn flyttes til, når børnehuset lukker?
  • Hvordan får dagtilbuddene, der i 2020 skal modtage børn fra Børnehuset Syd, de fornødne ressourcer og ekstra støtte til at børnene fra Børnehuset Syd integreres succesfuldt i dagtilbuddet og sikres trivsel og udvikling?
  • Greve Kommune fik i 2018 tildelt nationale puljemidler mhp. særlig støtte over en 3-årig periode til udsatte børn i Børnehuset Syd og Nova. Har Greve Kommune mulighed for at beholde puljemidlerne, selvom kommunen til næste år lukker det ene af de to dagtilbud, hvor midlerne er søgt til? Såfremt midlerne delvis skal tilbageføres, når Børnehuset Syd lukker, er vi i GFO bekymrede for, at det vil ramme de udsatte børn ekstra hårdt, når de flyttes til andre dagtilbud – uden de støttemidler, der netop skulle tilgodese børnene.

GFO’s anbefalinger: flere voksne, særlige kompetencer og mere plads!

  • Greve Kommune bør tilføre ekstra midler til de dagtilbud, der i 2020 skal modtage børn fra Børnehuset Syd, så de får de fornødne ressourcer og særlig støtte til, at børnene fra Børnehuset Syd sikres vellykket integration i det nye dagtilbud samt god trivsel og udvikling. Her tænkes der ikke blot på de ressourcer, der automatisk følger barnet og dermed sikrer den nuværende utilstrækkelige normering i Greves dagtilbud – men ekstra ressourcer, der højner normeringen markant og sikrer, at der er nok voksne til at rumme ALLE børn.
  • Greve Kommune bør tilsikre, at der tilføres de rette faglige kompetencer i de dagtilbud, der skal modtage og integrere børn med behov for særlig støtte fra Børnehuset Syd. Personalet i Børnehuset Syd har over årene oparbejdet stor viden og erfaring med børnegruppen, og den viden frygter vi, vil gå tabt. Det er mange dagtilbud, der skal modtage børn fra Børnehuset Syd, og personalegrupperne bør alle steder klædes på til at løfte opgaven eller tilføres kompetencer via ekstra personale.
  • Greve Kommune er nødt til at finde mere plads til vores børn. At omplacere børnene fra Børnehuset Syd kommer sandsynligvis til at betyde overbelægning i flere institutioner. I Greve Kommune arbejder man med begrebet ”kloge kvadratmeter”. Det betyder i praksis, at børnene stuves sammen på alt for lidt plads. At fylde flere børn – endda børn med særlige behov – ind på i forvejen proppede stuer er på alle måder uhensigtsmæssigt. Hvis børnene fra Børnehuset Syd og de øvrige børn skal sikres trivsel og udvikling, kræver det ordentlige forhold, og det betyder flere kvadratmeter.

God dialog med forældre er essentiel

Som forældreorganisation kan vi ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at man i Greve kommune prioriterer en god dialog med forældre – og selvsagt også pædagogisk personale – om beslutninger, der som i dette tilfælde er meget indgribende i det enkelte barns og dennes families liv.

”Vi er kede af, at processen, der har ført til en tilsyneladende pludselig lukning af Børnehuset Syd, er kørt bag lukkede døre og uden inddragelse af relevante interessenter. Der er tale om en forældregruppe, som står chokerede tilbage uden at være blevet informeret eller inddraget. For de øvrige forældre i Greve Kommune skaber det ligeledes stor usikkerhed omkring vores børns trivsel og fremtid i kommunen. Hvor rammer det næste gang? I GFO efterspørger vi mere dialog med beslutningstagerne i Greve Kommune.” – Anne Larsen, bestyrelsesmedlem i Greve Forældreorganisation

I GFO står vi til rådighed for dialog og sparring med kommunen om, hvordan denne beslutning skal udmønte sig, sådan at den tager tages udgangspunkt i det enkelte barns tarv, og sådan at forældrenes bekymringer og ønsker tages i betragtning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Greve Forældreorganisation

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *