Udtalelse vedr. genåbning af daginstitutioner 08.04.2020

on

I Greve Forældreorganisation (GFO) lytter vi til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og er meget optaget af, hvordan den kontrollerede genåbning kan ske, så alle forældre kan være trygge ved at aflevere deres børn.

Vi anerkender, at Greve Kommune og ledere i dagtilbud og skoler står over for en omfattende og kompleks opgave. I GFO har vi rakt ud til Skole- og Børneudvalget for at tilkendegive at vi står til rådighed for dialog og sparring og ikke mindst mhp. at bidrage med forældreperspektivet og vores bekymringer, som vi håber også tages i betragtning i processen.

GFO’s holdning til genåbning af dagtilbud:

  • Dagtilbud i Greve Kommune bør kun åbnes, hvis sundhedsmyndighedernes vejledning kan opfyldes (jf. vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud)
  • Hvis sundhedsmyndighedernes vejledning skal overholdes, kræver det akut tilførsel af ekstra personale. Med de nuværende normeringer bliver det vanskeligt at overholde retningslinjerne omkring rengøring og hygiejne, da der ganske simpelt ikke er hænder nok til den opgave (f.eks. hjælpe børn med at vaske hænder minimum hver anden time, legetøj vaskes to gange om dagen, toiletbræt desinficeres efter hvert toiletbesøg) samtidig med at børnene skal opdeles i små grupper og indgå i flere voksenstyrede aktiviteter med børn i små grupper (max 5 børn udenfor og 2-3 børn indenfor).
  • Der er en særlig udfordring i vuggestuerne, da mange af de små børn står over for en genindkøring efter en lang periode derhjemme. Og herefter begynder helt nye børn at starte indkøring. Der skal sikres tilstrækkeligt med personale til at kunne håndtere denne pædagogiske praksis på en tryg måde for børn og forældre.
  • Fysisk omsorg og kontakt. Den pædagogiske praksis er nødt til fortsat at kunne tilgodese den nære fysiske kontakt – særligt ift. de helt små børn. Det er den nære fysiske kontakt, der skaber tryghed, trivsel og som har en emotionel regulerende effekt, hvorfor den er helt afgørende.
  • Greve Kommune er nødt til at finde flere m2 til vores børn. I Greve Kommune har man arbejdet med ”kloge kvadratmeter”, hvilket indebærer flest mulige børn på et begrænset antal m2. Kravene til arealet med fri gulvplads fordobles nu med sundhedsmyndighedernes vejledning (fra 2 m2 til 4 m2 i børnehaven og 3 m2 til 6 m2 i vuggestuen). I GFO er vi optaget af, at de ”kloge kvadratmeter” gentænkes, så vores børn har mulighed for at holde afstand.
  • Som udgangspunkt stiller GFO sig skeptisk over for løsninger med ”skiftehold”, da det er en papirløsning og ikke fremmer tryghed for vores børn. Som forældre tager vi gerne ansvar for at forberede vores børn på en anderledes hverdag. Børnene skal dog kunne møde op til rammer, der er velkendte og trygge.

GFO’s anbefalinger:

  • Det er tid til en hjælpepakke til børnene. Tilfør flere midler til bedre normeringer her og nu.
  • GFO opfordrer til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter finder løsninger, der tilgodeser forældre og børn, så vi sammen kan mindske smitten. Det kan eksempelvis være ret til orlov til forældre, så børn kan holdes hjemme i en længere periode. Ret til barns sygedage i en længere periode (udover barns 1. og evt. 2. sygedag), nu hvor bedsteforældre ikke kan hjælpe til.

God dialog med forældre er essentiel

Som forældreorganisation kan vi ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at man i Greve kommune prioriterer en god dialog med forældrene, hvilket er helt essentielt for det tillidsbårne forældresamarbejde.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Greve Forældreorganisation

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *