Hvem er GFO?

Greve Forældreorganisation (GFO) er en interesseorganisation for alle, der ønsker at sætte børn og unges vilkår øverst på den politiske dagsorden og at styrke børn og unges vilkår i Greve kommune. GFO ønsker at arbejde tværpolitisk og bidrage som en aktiv høringspart for de kommunale politikere samt forvaltningen.

GFO samarbejder med:

FOLA – Forældrenes Landsforening

BUPL – Pædagogernes fagforbund

FOA – Fagforening og A-kasse for ansatte i kommuner og regioner

Hvem står bag GFO?

Initiativtagerne bag GFO er en række engagerede forældre, som gennem de seneste par år har kæmpet for bedre vilkår for kommunens børn, bl.a. via forældrebestyrelserne i kommunen. Det er også denne gruppe forældre, som stod bag kampagnen ”Har de tabt sutten?”, som i efteråret 2018 skabte stor opmærksomhed i forbindelse med Byrådets budgetforhandlinger.

GFOs bestyrelse

GFOs bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Alle bestyrelsesmedlemmer er forældre til børn og unge i Greve:

Stine Randel • Tina Rottbøll • Nananaya Gudmundsen • Katrine B. L. Schramm • Camilla Falk • Andreas Blåberg • Stine Wolff

Suppleant:

Ida M. Krogager

GFO tager afsæt i viden og forskning om børn og unge

GFO arbejder vidensbaseret og trækker blandt andet på anvendt viden og forskning fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), Socialforskningsinstituttet samt anerkendte forskere og specialister som blandt andre:

• Grethe Kragh-Müller, forsker og specialist i børnepsykologi

• Rikke Yde Tordrup, specialist i klinisk børnepsykologi

• Ole Henrik Hansen, ph.d. i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik ved DPU, Aarhus Universitet

• Dion Sommer, professor og udviklingspsykolog

• Charlotte Ringsmose, cand.pæd.psyk., ph.d. og autoriseret psykolog

• Rasmus Alenkær, Børnepsykolog, Cand. pæd. psych og PhD

• Stig Broström, pædagog, ph.d. i småbørnspædagogik, professor emeritus ved DPU, Aarhus Universitet

• Andreas Rasch-Christensen, cand.mag. i historie og samfundsfag og ph.d. fra DPU, Aarhus Universitet

• James J. Heckman, amerikansk økonom og professor ved University of Chicago

•Ann Elisabeth Knudsen, lektor, cand.mag. i dansk og psykologi, forfatter og foredragsholder

•Niels Jægerum, lektor, cand.mag. i dansk og psykologi, forfatter og foredragsholder

•Rasmus Landersø, cand.polit., ph.d., Seniorforsker ved Rockwoll Fonden