Vores mål

Hvad arbejder vi for?

  • Stoppe besparelser på børn- og ungeområdet i Greve Kommune
  • Forbedre børn og unges vilkår i Greve Kommunes dagtilbud, SFO’er, skoler og fritidsklubber
  • Sætte børn og unge øverst på den politiske dagsorden med fokus på viden om børn og unges udvikling og trivsel
  • Synliggøre Greve Kommunes prioritering af børn- og ungeområdet
  • Synliggøre hvordan det står til på børn- og ungeområdet i Greve Kommune